Yurtdışı Olanaklar
Üniversitemiz dış ilişkilerinin en önemli boyutunu, yabancı üniversitelerle imzalanan Akademik İşbirliği Protokollerine dayalı ikili ilişkiler oluşturmaktadır. 50’den fazla ülkeden, 100’ün üzerinde üniversite ile imzalanmış olan akademik ve kültürel işbirliği protokolleri kapsamında öğrenci değişimleri yapılmaktadır. Bu protokollere dayalı olarak ortak araştırma projeleri yürütülmekte ve öğretim üyesi, öğrenci ve materyal değişimi programları uygulanmaktadır. Bu değişim programları için gerekli koşulları yerine getiren Ankara Üniversiteli öğrenciler, protokol imzalanan ülkelere bir ay, bir yarıyıl ya da bir akademik yıl süreli değişim öğrencisi statüsü kazanarak gidebilmektedirler. Üniversitemiz, Genişletilmiş Erasmus Üniversite Beyannamesine sahip bir yükseköğretim kurumu olarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında yer alan Hayatboyu Öğrenme /Erasmus Programına katılma hakkına sahiptir. Program kapsamında öğrencilerimiz, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden ikili anlaşmamız bulunan yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilecek öğrenim hareketliliklerine ve yine yükseköğretim kurumları ya da işletmelerle gerçekleştirilebilecek staj faaliyetlerine katılabilmektedirler.
AB üyesi ülkelerden çok sayıda üniversitenin farklı bölümleri ile ikili işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalar kapsamında öğrencilerimiz, bir veya iki yarıyıl boyunca öğrenimlerine anlaşmalı üniversitelerde devam etme ve yurtdışında gerçekleştirdikleri akademik faaliyetleri Üniversitemize transfer etme fırsatına sahip olmaktadırlar. Benzer şekilde, karşı üniversitelerden gelen yabancı öğrenciler de öğrenimlerini üniversitemizde sürdürme olanağına sahiptir.
Üniversitemiz, Türkiye’de Erasmus hareketliliklerini en yoğun gerçekleştiren üniversitelerin başında yer almaktadır ve bu alandaki faaliyetleri ve olanakları her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu konuda bilgi ve destek almak için AB Eğitim Programları ve Erasmus Koordinatörlüğümüze başvurabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi, Erasmus programlarının ne kadar önemli olduğunun bilincini taşımakta ve bu kapsamda Erasmus Sözleşmesi yapılan üniversitelerin sayılarının sürekli artması için çaba göstermektedir. Ancak öğrenci değişiminin AB ülkeleri ile sınırlı kalmaması gerektiğinin de bilincindeyiz.
Bu bağlamda Mevlana Değişim Programı kapsamında AB ülkeleri dışında, diğer ülkelerle de ikili protokollerle kimi programlar açmaktayız. Öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı birçok ülkeye eğitim almaya/vermeye göndermekteyiz. Japonya’dan Bosna-Hersek’e; Gürcistan’dan Arnavutluk’a çok geniş bir coğrafyada yaptığımız ikili protokollere hızla yenilerini ekliyoruz.
Mevlana Değişim Programı ile Türkiye’den farklı bir ülkede eğitim alma fırsatını yakalayan Mevlana öğrencileri, Erasmus’ta olduğu gibi, uluslararası alanda kendilerini ifade etmede çok yönlü, analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına sahip olacaklardır. Program kapsamında yurt dışına gidecek bu öğrenciler, edinecekleri akademik deneyimin yanı sıra, gittikleri ülkenin kültürünü yerinde tanıma olanağı bulacaklardır. Yeni arkadaşlar edinen, yabancı dil seviyesini geliştiren bu öğrenciler; akademik hayatlarının bir bölümünü yurt dışında geçirerek edindikleri tecrübe sayesinde kariyer planlarına ulaşma süreçlerinde de önemli bir avantaj kazanacaklardır.
Rektörlük bünyesinde bulunan Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimize ve yurt dışından gelen yabancı öğrencilere gerekli bilgilendirme ve desteği sağlamaktadır. Ayrıca, üniversitemizde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilere yol göstermek ve yardımcı olmak işlevini de bu koordinatörlük yürütmektedir. Ankara Üniversitesi öğrencileri ayrıca IAESTE ve IASEC kanalı ile yurtdışında staj yapabilme olanaklarına da sahiptirler.
Üniversitemiz Bologna sürecinin öngördüğü hedefleri kabul etmiştir. Çeşitlilik ve birlik arasında bir denge kurulabilmesi, ülkemizin de Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alması ve öğrencilerimizin Avrupa’da kolayca dolaşabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Tüm bunlara ek olarak Rektörlüğümüz bünyesinde yer alan Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü, rektörlük makamının yurtdışıyla ve ülkemizde bulunan yabancı misyonlarla olan ilişkilerini yürütmektedir. Ayrıca yurt içinde çalışmakta olan Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi uluslararasılaşma konusunda önemli faaliyetleri olan kurumlarla da ilişkilerimizi bu koordinatörlüğümüz sürdürmektedir.
Koordinatörlüğümüz aracılığıyla gün geçtikte dış ilişkilerimiz daha da gelişmekte ve elde edilen sonuç olarak uluslararasılaşma, üniversitemizin bütün birimlerine yansıtılmaya çalışılmaktadır. Akademik kurumlardan, uluslararası örgütlere; elçiliklerden, uluslararası şirketlere kadar birçok muhatabı olan koordinatörlüğümüz, uluslararası protokoller, üniversitemizin tanınırlığını sağlayan projeler, uluslararası kültür sanat faaliyetleri, eğitsel faaliyetler, çift diploma programları ve yabancı dillerde uluslararası programlar gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğümüz kozmopolit bir üniversite olabilmek, dünyada olan biten gelişmeleri izlemek yerine bu gelişmelere uyumlu bir üniversite yaratabilmek ve gerçek dünya vatandaşları yetiştirebilmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.
Web Adresi : http://erasmus.ankara.edu.tr/