Dış İlişkiler ve Yurtdışı Olanakları

Yeniçağın gerekliliği; 21. yüzyılda Türkiye’de ve dünyada uluslararası ilişkiler ve uluslararasılaşma her alanda önemli bir konuma gelmiştir. Sınırların yavaş yavaş ortadan kalktığı bir çağda, gün geçtikçe daha da sınırları aşan küresel bir köyde yaşamaktayız. Farklı ülkeler ve farklı üniversiteler ile her kademede işbirliği Ankara Üniversitesinin vizyonunda yer almaktadır.

Türkiye ve stratejik konumu; Son yıllarda ülkemiz, bölgesinde ve dünyada akademik etkinliğini arttırmaktadır. Türkiye özellikle bölge ülkeleri için cazip bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Bilgi artık belirli ülkelerin tekelinde olmaktan çıkmakla kalmamış; gün geçtikçe daha çok paylaşılan uluslararası bir hal almıştır.

Ankara Üniversitesi, uluslararasılaşma politikası; Bu süreçte yurtdışındaki üniversitelerle öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, ortaklaşa çok dereceli programlar oluşturmayı, üniversitenin her biriminde uluslararasılaşmış ve çağdaş bir yaşam alanı hazırlamayı ve bu süreçte yer alan üniversitemiz birimlerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Sayılarla uluslararasılaşma; Üniversitemiz dış ilişkilerinin en önemli boyutunu, yabancı üniversitelerle imzalanan Akademik İşbirliği Protokollerine dayalı ikili ilişkiler oluşturmaktadır. Dünya genelinde 65’den fazla ülkeden, 200’e yakın üniversite ile imzalanmış olan akademik ve kültürel işbirliği protokolleri mevcuttur (http://foreignrelations.ankara.edu.tr/). Bu protokollere dayalı olarak ortak araştırma projeleri yürütülmekte ve öğretim üyesi, öğrenci ve materyal değişimi programları uygulanmaktadır. Bu değişim programları için gerekli koşulları yerine getiren Ankara Üniversiteli öğrenciler, protokol imzalanan ülkelere bir ay, bir yarıyıl ya da bir akademik yıl süreli değişim öğrencisi statüsü kazanarak gidebilmektedirler. Erasmus Erasmus Programında yüksek başarı; Üniversitemiz, Erasmus Plus programının en etkin uygulandığı Türkiye’de öncü konumda hizmet veren bir kurumdur. 350 Saygın Avrupa Üniversitesine ait 900 farklı bölüm ile anlaşması bulunan üniversitemiz Türkiye’de en yüksek Erasmus bütçesine sahip üniversitelerden biridir. Her yıl 800 ila 1000 civarında öğrenci, öğretim üyesi ve personeli bu hizmetten faydalanmaktadır (http://www.erasmus.ankara.edu.tr/).

Bologna Süreci; Bu sürece dahil olan üniversitemiz tüm bölümleri ile AB normlarına uygun eğitim sistemi ve AKTS kredilendirme sistemine sahip dersleri ile öğrencilere değişim programlarını kullanma rahatlığı sunmaktadır. Bu anlaşmalar kapsamında öğrencilerimiz, bir veya iki yarıyıl boyunca öğrenimlerine anlaşmalı üniversitelerde devam etme ve yurtdışında gerçekleştirdikleri akademik faaliyetleri Üniversitemize transfer etme fırsatına sahip olmaktadırlar. Benzer şekilde, karşı üniversitelerden gelen yabancı öğrenciler de öğrenimlerini üniversitemizde sürdürme olanağına sahiptir. Üniversitemizin Bologna sayfasında tüm programlarımıza ait İngilizce içerikli Program detayları mevcuttur. (http://bbs.ankara.edu.tr/default.aspx)

Mevlana Programı ile uluslarasılaşmaya katkı; Ankara Üniversitesi bu kapsamında AB ülkeleri dışında kalan ülkeler ile de ikili protokollerle ya da proje tabanlı anlaşmalar ile programlar açmakta ve öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı bu programı kullanmaya teşvik etmektedir. 18 Ülke ile 33 anlaşma yürütmekte olan Üniversitemiz Japonya’dan Bosna-Hersek’e; Gürcistan’dan Arnavutluk’a çok geniş bir coğrafyada yapılan ikili protokollere hızla yenilerini eklenmektedir (http://mevlana.ankara.edu.tr/).
Program ile, uluslararası alanda kendilerini ifade etmede çok yönlü, analitik ve karşılaştırmalı bakış açısına sahip olacaklardır. Program kapsamında yurt dışına gidecek bu öğrenciler, edinecekleri akademik deneyimin yanı sıra, gittikleri ülkenin kültürünü yerinde tanıma olanağı bulacaklardır. Yeni arkadaşlar edinen, yabancı dil seviyesini geliştiren bu öğrenciler; akademik hayatlarının bir bölümünü yurt dışında geçirerek edindikleri tecrübe sayesinde kariyer planlarına ulaşma süreçlerinde de önemli bir avantaj kazanacaklardır.
Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü; Üniversitemizde lisans ve lisansüstü öğrenim gören 100 e yakın farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler Türkçe eğitim veren bölümlerimizin yanı sıra, İngilizce eğitim veren programlarınızda da eğitim görmektedirler. Bu öğrencilere rehberlik yapan, sorunları ile ilgilenen ve sosyal anlamda destekleyen birimimiz takip edilerek uluslararası etkinliklerimiz ve haberlerimiz takip edilebilir (http://iso.ankara.edu.tr/).

Staj imkanları; Ankara Üniversitesi öğrencileri IAESTE, IASEC ve Erasmus kanalı ile yurtdışında staj yapabilme olanaklarına da sahiptirler. yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerimize ve yurt dışından gelen yabancı öğrencilere gerekli bilgilendirme ve destek uluslararası Öğrenci Ofisi ve Erasmus Koordinatörlüklerinde sağlamaktadır.

Dış İlişkiler Ofisi ve Kurumlar arası iletişim; Ankara Üniversitesi köklü geçmişi ve etkin bir başkent üniversitesi kimliği ile Diplomatik misyonu olan bir üniversitedir. Ankara’da bulunan tüm büyükelçilikler ile yakın ilişki içinde olup, yurtdışından gelen diplomatik konukların ağırlanmasında önemli bir hizmet vermektedir. Yurt içinde çalışmakta olan Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi uluslararasılaşma konusunda önemli faaliyetleri olan kurumlarla da ilişkilerimiz i bu koordinatörlüğümüz sürdürmektedir (http://foreignrelations.ankara.edu.tr/). Akademik kurumlardan, uluslararası örgütlere; elçiliklerden, uluslararası şirketlere kadar birçok muhatabı olan koordinatörlüğümüz, uluslararası protokoller, üniversitemizin tanınırlığını sağlayan projeler, uluslararası kültür sanat faaliyetleri, eğitsel faaliyetler, çift diploma programları ve yabancı dillerde uluslararası programlar gibi alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğümüz kozmopolit bir üniversite olabilmek, dünyada olan biten gelişmeleri izlemek yerine bu gelişmelere uyumlu bir üniversite yaratabilmek ve gerçek dünya vatandaşları yetiştirebilmek amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.