Kültür-Sanat
Öğrencilerimizin, Üniversitede ders dışında geçirdikleri süreyi en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, izleyici olmaktan çok doğrudan katılmalarına katkıda bulunmak, kültürel ve sanatsal değerlerimizi gelecek kuşaklara taşımak amacıyla SKSDB aracılığı ile her öğretim döneminde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla Türk Sanat Müziği, Salon Dansları, Halk Dansları, Enstrüman (gitar, bağlama, ney, vurmalı çalgılar), Diksiyon, Drama, Tiyatro, Beden ve Zihin Dili, Fotoğrafçılık, Resim, Ebru, Minyatür, Seramik ve Satranç vb. kursları açılmaktadır.
Eylül ayında belirlenen kursların duyuruları tüm fakülte ve yüksekokullara gönderilmekle, öğrencilerin kayıtları alındıktan sonra Kasım ayından itibaren çalışmalara başlanmaktadır. Kasım ayında başlayan kurslarımız Haziran ayında sona ermektedir. Öğrencilerimiz çalışmalarını, Ankara Üniversitesi Kültür Haftası, Bahar Şenliği, Gençlik Haftası gibi önemli etkinliklerde ve diğer Üniversitelerin şenliklerinde sergilemektedir.
Üniversitemizde değişik müzik dallarında korolar bulunmaktadır. Bu koro çalışmaları, alanlarında tanınmış sanatçılar tarafından yürütülmektedir. Hemen her birimde bulunan öğrenci müzik toplulukları üniversite yaşamına canlılık katmaktadır.
Üniversitede modern dans, halk dansları, drama gösteri toplulukları bulunmaktadır. Bu topluluklar, yurt içi ve yurt dışında çeşitli yarışma ve gösterilere katılmaktadır. Pek çok fakültede tiyatro çalışmaları yürütülmekte, her yıl birçok oyun sergilenmektedir. Resim ve fotoğrafçılık gibi sanatın çeşitli dallarında çalışma yapmak isteyen öğrencilere de olanak sağlanmaktadır.