Burslar ve Yurtlar

Home/Burslar ve Yurtlar
Burslar ve Yurtlar2019-07-29T00:18:27+03:00

Burslar ve Destekler

Üniversitemiz öğrencilerine aşağıda yer alan türde destek sağlanmaktadır;

 1. Üniversiteye Giriş Başarı Desteği,
 2. Gereksinim Desteği,
 3. Kredi Ve Yurtlar Kurumu Desteği,
 4. Özel Hukuk Tüzel Kişilerince ( dernek, vakıf, şirket ) Sağlanan Destekler.
 • ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ BAŞARI DESTEĞİ

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Üniversitemize kesin kayıt yaptıran öğrencilerden Türkiye başarı sıralamasında ilk 5000’ne girenlere,  (gerekli kriterleri sağlaması durumunda eğitim hayatı boyunca devam edecek olan) Öğrenci Destek Komisyonu çalışmaları sonucunda belirlenen ve Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nca karara bağlanan destekler sağlanacaktır. (Öğrenci Destek Yönergesi için Bkz: http://sks.ankara.edu.tr/yonergeler-ve-yonetim-kurulu-kararlari/)
Puan türü ve başarı sıralamasına göre bu destekler;

SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 500 Öğrencievlerinde % 100 Barınma Desteği veya Kısmi Zamanlı Çalışma Karşılığı Katkı,
TÖMER’de Ücretsiz Dil Kursu,
*Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik,
Üniversitemiz Kamplarında Ücretsiz Tatil Olanağı** (öğrencilerin ailelerine de % 50 indirim)
SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 501-1000 TÖMER’de Ücretsiz Dil Kursu*,Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik ve ya Üniversitemiz Kamplarında ücretsiz tatil olanağı (öğrencilerin ailelilerine de % 50 indirim)
SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 1001-3000 Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik veya TÖMER’de % 75 indirimli Dil Kursu*
SAY / SÖZ / EA / DİL ve TYT PUAN TÜRLERİNDE İLK 3001-5000 TÖMER’de % 50 indirimli Dil Kursuveya Olimpik Yüzme Havuzuna Ücretsiz A Tipi Üyelik

*TÖMER’de burslu olarak kurslara katılma koşulları sağlanacaktır.
**Öğrenciler kamptan yılda bir kez yararlanacaktır.
Yukarıdaki tabloda belirtilen destekler, öğrencinin Üniversitemize kayıt yaptırmış olduğu YKS/TYT puan türü için geçerlidir.
-TYT (Temel Yeterlilik Testi olup, tek bir puan türü mevcuttur), YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı olup, Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlıklı ve Dil puanı olmak üzere 4 puan türü bulunmaktadır.)

Üniversiteye giriş başarı desteği başvurularıÜniversiteye giriş başarı destek/desteklerden yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin seçebilecekleri destek türlerini içeren liste, üniversitemize ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin kesin kayıtları tamamlandıktan sonra, Eylül ayı içerisinde SKS Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında (www.sks.ankara.edu.tr) yayınlandığı gibi aynı zamanda ilgili Fakülte veya Yüksekokul ilan panoları ve/veya web sayfalarında ilan edilir ve başvurular Fakülte ve Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile yapılmalıdır. 

 • GEREKSİNİM DESTEĞİ

Gereksinim Destekleri, Ankara Üniversitesi öğrencisi olup, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yemek ve barınma desteği gereksinimi olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere ücretsiz öğlen yemeği ve %50 veya %100 indirimli barınma şeklinde verilen desteklerdir.
Yemek desteği başvuruları; Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibaren 1 aylık bir süre içerisinde ihtiyaç sahibi öğrencinin Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri bürosuna vereceği dilekçe ile yapılabilir.
Barınma desteği başvuruları ise; Üniversitenin eğitime başladığı tarihten itibaren http://sks.ankara.edu.tr/basvuru-ve-kayitlar/ web sayfasından on-line olarak yapılabilir.

 • YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU DESTEĞİ

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Üniversitemize sağlayacağı kontenjan sayısı kadar öğrencimize geri ödemesiz burs sağlanmakta olup; başvurular Kurumun öngördüğü üzere Ekim-Kasım aylarında, yine Kurumun web sayfasından on-line olarak yapılabilir.

 • DERNEK, VAKIF VE ŞİRKETLERCE SAĞLANAN DESTEKLER

Üniversitemiz öğrencilerine özel hukuk tüzel kişilerince sağlanan geri ödemeli/geri ödemesiz nakdi destek, ücretsiz ders kitabı, ücretsiz yabancı dil eğitim kursu vb. şeklinde verilen desteklerdir.
Konu hakkında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile irtibata geçen Dernek, Vakıf ve Şirketlerin talepleri doğrultusunda hazırlanan ilanlar www.sks.ankara.edu.tr adresinde yayınlanmakta olup, aynı zamanda ilgili Fakülte ve/veya Yüksekokullara da konu ile ilgili bilgi verilmektedir. Başvurular ilanlarda belirtilen tarih aralıklarında öğrenci işleri bürolarına yapılabilir.

 • KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA KARŞILIĞI KATKI

Öğrenimine devam edebilmek için ekonomik desteğe gereksinim duyan öğrencilerimiz arasından, nesnel kriterlere göre belirlenen öğrencilere Fakültelerinde/Yüksekokullarında ya da Üniversitemizin diğer birimlerinde kısmi zamanlı çalışma karşılığı katkı sağlanmaktadır. Bu çalışma ile ilgili olarak iş ilanı Eylül ayı içerisinde www.sks.ankara.edu.tr adresinde yayınlanacak olup, başvurular aynı web adresinde on-line olarak yapılabilir.

Ayrıca Üniversitemizde Giysi Bankası bulunmakta olup; öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları giysileri buradan ücretsiz alabilirler.

Yurtlar

Ankara merkezinde 3 kız, 2 erkek öğrenci evi ve Keçiören Yerleşkesinde de ön lisans, lisans ve Yükseköğretim yasasının 35. maddesi kapsamında diğer üniversitelerden gelen araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin barınabildikleri 1 öğrenci evi olmak üzere toplam 6 öğrenci evimiz bulunmaktadır.
Milli Piyango Öğrenci Evi bünyesinde Üniversitemiz misafirlerine hizmet vermek üzere misafir odaları bulunmaktadır.
Ayrıca Gölbaşı’nda Milli Piyango Öğrenci Evi Ek Hizmet Binası bulunmaktadır.

Başvuru ve Kayıtlar

BAŞVURULAR
Öğrenci evi başvuruları internet üzerinden online olarak yapılır. Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler için başvuru süreci üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile başlar, Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen tarihler arasında devam eder. Öğrenci evinde kalan boş kontenjan durumuna göre eğitim-öğretim dönemi başlangıcında yurt kayıt sistemi tekrar açılır ve Nisan ayı sonuna kadar devam eder.
BAŞVURU KRİTERLERİ
Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler için öğrenci evi yerleştirmelerinde kazandığı bölümün YKS puanı ile öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılır. Meslek Yüksekokulunu yeni kazanan öğrenciler ise öğrencinin TYT puanı, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılır. Ara sınıf öğrenciler için, öğrenci evi yerleştirmelerinde genel başarı notu (GPA), başarısız olduğu ders sayısı ile öğrencilerin
ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınarak sıralama yapılır. Milli Piyango, Cumhuriyet ve Vehbi Koç Öğrenci Evleri’nde, 4’ten fazla dersten başarısız olan öğrencilerin yerleştirilmesi yapılamazken, Yıldırım Beyazıt Kız-Erkek Öğrenci Evlerinde ise böyle bir şart aranmamaktadır. Alınan başvurular, Öğrenci Evleri Yönetim Kurulunca saptanan ölçütlere göre değerlendirilip puanlama yapılmaktadır. Yerleştirme, boş kontenjanlara, yüksek puan alan öğrencilerden başlayarak yapılır.
KAYITLAR
Öğrenci evinde kalmaya hak kazanan öğrencilerin listeleri web sayfamızdan duyurulur. Öğrencilerin  yerleştirme tarihleri ilan edildiğinde o tarihler içerisindeki 2 günde aşağıdaki belgelerle birlikte öğrenci evi müdürlüklerine giderek kesin kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği,
 • Öğrenci evlerine kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık güvencelerine dair belge,
 • Anne, baba ve kendinize ait herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa sosyal güvencenin olmadığına dair belgeler (SGK),
 • Ailede çalışan her bireye ait en son ayın maaş bordrosu,
 • Okuyan kardeşlerin öğrenim belgeleri,
 • Kira kontratı fotokopisi,
 • Öğrenci evine yeni alınacak öğrencinin devam edeceği bölüm veya eğitim programına kaydını yaptırdığına dair öğrenci belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,
 • Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,
 • Yönetim kurulunun o yıl için ayrıca belirleyip duyuracağı diğer belge ve bilgiler,
 • 6 adet (4,5 x 6 cm. ebadında) fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınabileceği şekilde olmalıdır),
 • Tam teşekküllü devlet hastanelerinden “ Toplu yerde yaşamasında sakınca yoktur” şeklinde sağlık raporu veya Hepatit B, Hepatit C, HIV ve aktif tüberküloz taramalarını yaptırmak koşuluyla “Aile Hekimliklerinden de toplu yerlerde yaşamasında sakınca yoktur.” şeklinde sağlık raporu,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için oturma belgesi,
 • Taahhütname (Öğrenci Evi Müdürlüğünden temin edilecektir.),
 • Engel durumunu belirten sağlık durumu
 • Şehit/Gazi çocuğu olduğunuzu gösterir belge
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında devlet ya da koruyucu ailenin himayesi altında olduğuna dair yazı,
 • Transkript (Ara Sınıf Öğrencileri için),
 • YKS sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,

NOT: Öğrenci evlerine yerleştirmelerde Ankara dışında ikamet eden öğrencilere öncelik verilmektedir. Boş kontenjan kalması durumunda Ankara’da ikamet eden öğrenciler yerleştirilecektir.

Öğrenci Evleri

Öğrenci Evleri Ücretler

Öğrenci Evleri ücretleri için tıklayınız : 2019-2020 YURT ÜCRETLERİ
Web Adresi : http://sks.ankara.edu.tr/ogrenci-evleri-genel-bilgiler/#
[nggallery id=22]