Sosyal Güvenlik Programı
Sosyal Güvenlik; insanın iradesi dışında, geliriyle birlikte, beden ve ruh bütünlüğüne de zarar verebilecek tehlikeler ve risklerden dolayı, sosyal güvenliğin asgari normları olan; iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, yaşlılık, malullük, ölüm, işsizlik ve ailevi yükler gibi geliri veya kazancı sürekli ya da geçici olarak kesilmiş kimselerin insan onuruna ve haysiyetine yakışır bir şekilde, başka insanlara muhtaç olmadan, asgari hayat standartlarında yaşamalarının ve kişisel özgürlüklerinin teminatı sayılan kamusal nitelikteki önlemlerdir.
Yüksekokulumuzun amacı; Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen bir bölüm konumuna gelmektir.
Bölümümüzde, tüm öğrencilerimize; temel sosyal güvenlik bilgilerini, çağdaş eğitim yöntemleriyle aktararak, onları ulusal ve uluslararası alanda mesleğini icra edebilen; sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanımlı sosyal güvenlik elemanı olarak yetiştirmektir.