Hukuk ve adalet hizmetleri sektöründe yer alan adli ve idari yargı organları başta olmak üzere çeşitli mahkemelere, icra dairelerine, Adalet Bakanlığı ile diğer sektör işverenlerine ihtiyaç duydukları kaliteli ara elemanları sağlamaktadır. Ön lisans düzeyinde mesleki yüksek eğitim-öğretim hizmetleri veren Adalet Meslek Yüksekokulunun müfredatını ağırlıklı olarak hukuk dersleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte bu derslerin yanı sıra öğrencilere bilgisayar, klavye kullanımı, büro yönetimi teknikleri, muhasebe gibi dersler de okutulmaktadır.
Adalet Meslek Yüksekokulu mezunları Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında mahkeme yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, icra müdürü  ve cezaevi müdürü olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca, bankacılık ve finans sektöründe, çeşitli kamu kurumları ile özel kuruluşların hukuk  servislerinde de mezunlar istihdam olanağı bulabilmektedirler.
Mezunlarımız, Dikey Geçiş Sınavı ile hukuk fakültelerine kayıt hakkı kazanabilirler. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin Kamu Yönetimi Bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler.

 Adres: Erdem Sok. No. 1  06590 Cebeci/ANKARA

Öğrenci İşleri Tel: 0312 595 51 03
Müdürlük Tel: 0312 3196004
Faks: 0312 319 60 05
E-posta: admyo@ankara.edu.tr
Web Adresi : http://admyo.ankara.edu.tr
[nggallery id=16]