Mühendislik Fakültesi:
 Elli yılı aşkın süredir Fen Fakültesi çatısı altında yürütülmekte olan mühendislik eğitim ve öğretimi Yükseköğretim Kurulu’nun 30/04/2001 tarihli kararı ile ayrı bir Fakülte bünyesine alınmış ve Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yeni ve gerçek kimliğine kavuşmuştur.
Mühendislik Fakültesi; öğrencilerinin temel ve mühendislik bilimleri alanında sağlam bilgiler ile donanmış, analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış olmalarının yanında çevre ve toplum bilinciyle yetişmelerine de özen gösterir. Gelecekte toplumunun mimarları olacak gençleri iyi yetiştirmek, akademik ve mesleki mükemmeliyet ana hedeftir. Fakültemizin akademik kadrosu, yurt içi ve yurt dışında önemli kurumların saygın burslarını ve proje desteklerini kazanmakta, çok sayıda ortak projeler yürütmekte olup öğretim üyelerince alınmış patentler mevcuttur.
Bölümler: Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği*, Çevre Mühendisliği*, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji ve Malzeme Mühendisliği*, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği.
Fakültemizde bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı mevcuttur. Yapılacak seviye tespit sınavını geçenler doğrudan birinci sınıfa başlarlar. Sınavı geçemeyenler ise düzeylerine göre hazırlık sınıflarına devam ederler.
Adresler:
Fizik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği: Tandoğan Kampüsü Dögol Caddesi, Tandoğan/ANKARA
Gıda Mühendisliği: Dışkapı Yerleşkesi Dışkapı / ANKARA
Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji ve Malzeme Mühendisliği:  50. Yıl Yerleşkesi Gölbaşı/ANKARA
Tel: 0312 203 33 00 • Faks: 0312 212 74 64 • E-posta: faksek@eng.ankara.edu.tr
  Not*:Lisans öğretiminin kısa zaman içerisinde başlatılması planlanmaktadır.(2014 Güz)
Web Adresi : http://www.eng.ankara.edu.tr/
[nggallery id=9]