Ankara Üniversitesi’nin kuruluş yılı olan 1946’dan çok daha eski tarihte eğitim hayatına başlayan fakülteleri bulunmaktadır.   1842’de Veteriner Okulu ile başlayan, ardından 1859’da Mekteb-i Mülkiye, Cumhuriyetimizden sonra 1925’te Hukuk Mektebi, 1933’te Yüksek Ziraat Enstitüsü, 1935’te Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,  1943’te Fen Fakültesi,1945’te Tıp Fakültesi ve ardından Atatürk’ün direktifleriyle 1946 yılında kurulan Ankara Üniversitesi, günümüzde 18 Fakültede 99 lisans programında eğitim vermektedir.