Enstitü; 1982 yılından bu yana Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Veteriner Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Hemşirelik ve Adli Bilimler, Klinik Eczacılık, Sosyal Psikiyatri, Sinir Bilimleri, Kök Hücre ve Yenileyici Tıp disiplin alanlarında 67 anabilim dalı ile lisansüstü eğitimi yürütmekte ve koordine etmektedir. Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde, yönetsel ve eğitsel kalitesini geliştirmek ve güçlendirmek için 2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılında başlatılan kalite izlem çalışmalarını sürdüren Enstitü, sağlık bilimleri alanındaki lisansüstü eğitim-öğretimi, Avrupa ve dünyadaki çağdaş, karşılaştırılabilir ve akredite edilebilir eğitim programları ile uyumlamaya yönelik faaliyetlerini de hızlandırmıştır.
Enstitümüz, üniversite olmanın olmazsa olmaz koşulunun lisansüstü eğitim olduğunun bilinciyle bilimsel düşünmeyi yaşamın her alanında rehber edinmiş, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, özgür düşünen ve tartışan, araştıran, sorgulayan, etik değerlerden ödün vermeyen, ürettiği bilimsel bilgileri insanlığın hizmetine sunan bilim insanları yetiştirmektir.
Adres: Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi L Blok Zemin Kat 06830 Gölbaşı / ANKARA Tel: 0312 600 01 00 • Faks: 0312 6000148 • E-posta: health@ankara.edu.tr
Web Adresi : http://sagbilens.ankara.edu.tr/