Enstitümüz; çağdaş eğitim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet verme amacı ile 2006 yılında kurulmuştur. Yüksek lisans, Sağlık Fiziği yüksek lisans programında; doktora eğitimi ise Medikal Fizik Ana Bilim Dalında verilmektedir. Enstitü ayrıca medikal alanda radyasyonla çalışanlara uygulamalı kurslar vermektedir. Yüksek lisans ve doktora programları: Nükleer Tıp Fiziği, Tanısal Radyoloji Fiziği, Radyoterapi Fiziği, Nükleer Enstrümantasyon, Radyasyon Korunum Uzmanlığı, Retrospektif Dozimetri, Çevresel Radyasyon Ölçümleri branşlarında Enstitümüzde yürütülmektedir. Enstitümüzde Alfa – Beta Sayım Laboratuvarı,Radyasyon Spektroskopi Laboratuvarı, Radyasyon Deteksiyon Ve Ölçüm Laboratuvarı, Foton Dedektörleri Kalibrasyon Laboratuvarı,TLD Dozimetre Laboratuvarı, Nükleer Tıp Görüntüleme Laboratuvarı,Diagnostik Radyoloji Görüntüleme Laboratuvarı,Retrospektif Dozimetri Laboratuvarı,Elektron Paramagnetik Rezonans (EPR) Laboratuvarı ve X-Işın Kalibrasyon Laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda çeşitli radyoaktivite, termolüminesans, TLD hazırlama, random-fantom yerleştirme, ışınlama, okuma ve değerlendirme, ölçüm ve analiz hizmetleri yapılmaktadır. Medikal alanda kullanılan radyasyon cihazlarının kalibrasyonu, kalite kontrolleri, dozimetre ve radyosyondan korunmaya yönelik uygulamalı kurslar ve danışmanlık hizmetleri ile diagnostik enerji aralığında çalışan radyasyon dedektörleri ve ilgili donanımlar için kalibrasyon hizmetleri verilmektedir.
Adres: Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Tandoğan Merkez Kampüsü ANKARA
Tel: 0 (312) 212 03 84- 0(312) 213 72 09 • Faks: 0 (312) 215 33 07 • E-posta: nukbile@ankara.edu.tr
Web Adresi : http://nukbilimler.ankara.edu.tr/