20 Kasım 2009 tarihinde kurulan Kök Hücre Enstitüsü; ülkemizde bu sahada kurulmuş ilk enstitüdür. Toplumsal, emosyonel, etik ve politik yansımaları çok olan “kök hücre” konusunda, Ankara Üniversitesi gibi lider bir kuruluşun, güvenilir bilimsel kimliği ile rehberlik ve denge unsuru oluşturmasını sağlamak, Kök Hücre Enstitüsünün önde gelen kuruluş amacıdır.
Kök hücre ile ilgili tüm temel ve uygulamalı alanlarda üst düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler çerçevesinde dünya standartlarında bilimsel veri üretilmesi; Ankara Üniversitesi bünyesinden veya dışından bilim insanlarına eğitim programları düzenlenmesi, araştırmalar için teknik ve bilimsel olanakların sunulması; yurt içi ve yurt dışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla bilimsel ve teknolojik gelişime katkıda bulunulması; patent üretiminin desteklenmesi; hücre ve hücre ürünleri desteğinin sağlanması, bilimsel analiz ve ileri tanı hizmetleri ile bilimsel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi; halkın eğitilmesi ve kamuoyu oluşturulmasına yardımcı olunması, Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsünün temel görevleri olarak belirlenmiştir.
Adres: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi No. 169 Cevizlidere – Balgat /ANKARA
Tel: 0 312 583 67 00 • Faks: 0 312 583 66 05 • E-Posta: kokhucre@ankara.edu.tr
Web Adresi : http://kokens.ankara.edu.tr/