Enstitünün kurulması, Kalkınma Bakanlığı desteği ile Ankara Üniversitesi koordinatörlüğünde 12 üniversitenin (Ankara, Gazi, İstanbul, Boğaziçi, Doğuş, Uludağ, Dumlupınar, Erciyes, Niğde, Osmangazi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversiteleri) iş birliği ile 2006 yılından beri yürütülen  “Türk Hızlandırıcı Merkezinin Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarları”  isimli Yaygınlaştırılmış Ulusal ve Uluslararası Proje’de (YUUP) önerilmiştir.
2010 yılında kurulan ve Gölbaşı Kampüsünde hizmet veren Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünün kuruluş amacı; parçacık hızlandırıcılarının ve dedektörlerinin tasarımı, üretimi, kurulumu ve kullanımına yönelik uzman yetiştirmek, araştırma projeleri aracılığı ile ülkemizin parçacık hızlandırıcılarına ve dedektörlerine dayalı Ar-Ge ve teknoloji geliştirme altyapısının gelişimine katkılar sağlamak, Türk Hızlandırıcı Merkezi projesinin hedeflerine ulaşması konusunda öncü rol oynamak, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası iş birliklerini hayata geçirmektir.
Adres: Gölbaşı Kampüsü 06830 Gölbaşı / ANKARA
Tel:(312) 485 37 45, 485 13 77, 484 53 15
Faks: (312) 484 74 56
E-posta: hte@ankara.edu.tr
Web Adresihttp://hte.ankara.edu.tr/