Lisansüstü eğitim-öğretim yanında bilimsel araştırma ve uygulama çalışmaları yapan Enstitümüz; ülkemizde karaciğer ve hastalıkları konusunda araştırma ve eğitim yapmak, buna ilişkin verilerin elde edilmesine katkıda bulunarak “ulusal sağlık politikalarına” ışık tutmak amacı ile kurulmuş, aktif olarak faaliyetlerine 1995 yılında başlamıştır. Hepatoloji Enstitüsü bünyesindeki tek anabilim dalı olan Temel Hepatoloji Anabilim Dalı, 1999’da kurulmuştur. Temel Hepatoloji Anabilim Dalında her türlü araştırma yapabilmeyi amaçlayan moleküler biyoloji araştırma laboratuvarı bulunmaktadır.
Başlıca araştırma konuları olan hepatit virüsleri moleküler biyolojisi hakkında 40’tan fazla uluslararası makale ve 50‘den fazla da bildiri sunulmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda 3 patent başvurusunda bulunulmuş, 2 adet patent alınmıştır. Yeni dönemde başlıca araştırma konuları olarak “Viral Hepatitlerde Virüs Havuzundaki Tedavi Seyri Boyunca Gözlenen Değişiklikler”, “Karaciğer Proteomiks” ve “Hepatit D Virüsünün Moleküler Biyolojisi” projeleri planlanmıştır. Enstitümüz, son yıllardaki çalışmaları ile viral hepatit alanında Türkiye’nin en önemli araştırma ve hizmet laboratuvarı konumuna gelmiştir.
Adres: Ankara Üniversitesi Cebeci Tıp Fakültesi Kampüsü ANKARA
Tel: 0312 362 9940 • Faks: 0312 363 5775 • E-posta:hepatoloji.enstitusu@medicine.ankara.edu.tr
Web Adresi : http://hepatoloji.ankara.edu.tr/