20 Temmuz 1982 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü kurulmuştur. Enstitümüz 1982’de öncelikle Ziraat ve Fen Fakülteleri olmak üzere iki fakültede 17 Anabilim Dalında lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Halen örgün öğretimde, Ziraat, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin toplam 28 Anabilim Dalında, 25 Tezli Yüksek Lisans, 18 Tezsiz Yüksek Lisans ve 24 Doktora programı,  II. öğretim kapsamında ise Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi ile Uzaktan Eğitim Enformatik Anabilim Dallarında lisansüstü programlar yürütülmektedir.
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün temel amacı; Üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olması hedefine paralel şekilde bünyesindeki Anabilim Dallarının daha aktif bir şekilde araştırmalara ağırlık vermesini sağlamak, araştırma kaynaklarını, lisansüstü öğrenci sayısını arttırmak, disiplinler arası araştırmaları desteklemek, ülkemizde yeni kurulan üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek ve lisansüstü programlarımıza uluslararası öğrencileri daha çok çekmektir.
Uluslararasılaşma, bilimsel kalite, bilimsel etik ile  ülkesel ve evrensel öncelikli konularda tezlerin gerçekleşmesi ve bunların bilimsel yayına dönüşmesinin sağlanması Fen Bilimleri Enstitüsünün öncelikli görevleridir.
Adres: 
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
İrfan Baştuğ Caddesi 06110 Dışkapı/ANKARA
Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Dışkapı Kampüsü
Tel: (0 312) 316 60 33 (3 hat) • Faks: (0 312) 316 60 36 • E-posta:fenbilim@ankara.edu.tr
Web Adresi : http://fenbilimleri.ankara.edu.tr/