11 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Enstitümüz, eğitim bilimleri alanında lisansüstü eğitim çalışmalarını yürütmektedir. Enstitümüze bağlı 10 doktora, 15 yüksek lisans, 3 tezsiz yüksek lisans programı ve ortaöğretim alan öğretmenlikleri programları bulunmaktadır. Bunlar; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde Program Geliştirme, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Teftişi, Özel Eğitim, Eğitim Teknolojisi, Eğitim Psikolojisi, Eğitimin Kültürel Temelleri (Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü, Türkçe Eğitimi Modülü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Modülü, Eğitim Felsefesi Modülü), Kaynaştırma Programları, Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Yaratıcı Drama, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Eğitim Teknolojisi’dir.
Adres: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Cebeci Yerleşkesi 06590 Cebeci/ANKARA
Tel: 0 312 3629905-06   Faks: 0 312 362 73 97    E-posta: ebens@education.ankara.edu.tr
Web Adresi : http://egitim.ankara.edu.tr/