Biyoteknoloji alanında eğitim-öğretim, araştırma ve teknolojik uygulamalar bakımından akademik yapılanmamızda ihtiyacı duyulan bir oluşumun sağlanacağı; biyoteknoloji sektörüne bilgi, yöntem, teknik içeren işbirliği ile hizmetler sunulacağı, topluma yararlı olunacağı; ülkemizin ve diğer üniversitelerin ihtiyacı olan biyoteknolojide ileri eğitim-öğretim ve araştırma kapasitesinin yaratılacağı; üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla biyoteknoloji alanında bilimsel işbirlikleri ve ortak çalışmalarına yönelik gücün ve kurumsallaşmanın yaratılacağı; disiplinlerarası nitelikteki biyoteknoloji çalışmalarından Üniversitemizin diğer akademik ve bilimsel faaliyetlerinin önemli yararlar sağlayacağı düşüncesiyle Biyoteknoloji Enstitümüz, 2002 yılında Devlet Planlama Teşkilatı katkısı ile kurulmuştur. Hâlen doktora (D) ve tezli yüksek lisans (TYL) eğitiminin Temel Biyoteknoloji (D, TYL), Sosyoekonomik Gelişme Biyoteknoloji (D, TYL) ve Biyoinformatik (TYL) alanlarında gerçekleştirildiği 3 program bulunmaktadır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerini kadrolu 9 öğretim üyesi beraberinde büyük çoğunluğunu Üniversitemiz mensubu öğretim üyelerinin oluşturduğu akademik yapısı ile sürdüren Enstitümüz, toplam1800 m2üzerine oturan gelişmiş merkezî laboratuvar altyapısına sahiptir. Bu merkezî birim Türkiye’nin önde gelen donanımlarına sahip olup özellikle genom ve proteom bilim temel alanlarında Üniversitemiz ve diğer tüm akademik kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde işlevselleştirilmiştir.
Adres: Gölbaşı 50.Yıl Yerleşkesi, Bahçelievler Mahallesi Kaymakamlık Arkası, L Blok 2. Kat, 06830 Gölbaşı/ ANKARA

Tel: 0 312 600 01 49-50 • Faks: 0 312 600 01 51

E-posta: biotek@ankara.edu.tr

Merkez Laboratuvar: Tandoğan Yerleşkesi (Rektörlük Yanı) Beşevler/ANKARA

Web Adresi : http://biotek.ankara.edu.tr/