2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun öngördüğü alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma yapmak, ekspertiz yapabilecek uzmanlar ve bu alanlarda öğretim elemanı yetiştirmek üzere 28 Mart 1983 tarihinde kurulmuştur. İdari olarak Rektörlüğe bağlı olan ve 1993 yılına kadar lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini bağımsız olarak yürüten Enstitümüz, lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri yönünden Disiplinlerarası Anabilim Dalı olarak Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlanmıştır. Adli Tıp Enstitüsünün adı, 2010 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Adli Bilimler Enstitüsü olarak değiştirilmiştir. Adli Bilimler Enstitüsü; Adli Toksikoloji, Kriminalistik, Adli Biyoloji, Adli Genetik ve Adli Psikoloji olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.
Adres: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi 06590 Dikimevi / ANKARA
Web Adresi : http://adlibilimler.ankara.edu.tr/