Akademik

Akademik

Ankara Üniversitesi; 1200 profesör, 295 doçent, 294′ü yardımcı doçent olmak üzere toplam 1789 öğretim üyesi, 155 öğretim görevlisi, 190 uzman, 249 okutman ve 1699 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2293 öğretim elemanı, 69.000’in üzerinde önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi, 17 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 13 Enstitü, 42 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve doğrudan Rektörlüğe bağlı 1 bölümü ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen üniversitelerinden biridir.