Araştırma Merkezleri

Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÇAUM)
Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi (AGDEJAM)
Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ANKAMER)
Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Avrasya,Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)
Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Araştırma ve Uygulama Merkezi (COGEM)
Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM)
Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)
Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM)
İnsan Kaynakları ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM)
Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÇAM)
Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİGAUM)
Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER)
Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Onkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Orta Doğu Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sınav Yönetim Merkezi(ASYM)
Su Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Süper İletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi
Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)
Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Uzaktan Eğitim Merkezi
Üreme Sağlığı, Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜSAUM)
Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi