Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Ankara’nın 100 km. batısında Beypazarı ilçesinde bulunan Beypazarı Meslek Yüksekokulu, 1994 yılında kurulmuş ve 1995- 1996

Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır. Yüksekokulumuzun yanında 100 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu bulunmaktadır.

Örgün Eğitim Programları: Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Turizm Rehberliği Programı, Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Programı, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Uzaktan Eğitim Programları: Turizm ve Otel işletmeciliği Programı, Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Adres: Milli Egemenlik Caddesi No. 222   Beypazarı / ANKARA

Tel: 0312 763 30 21-22 • Faks: 0312 763 30 20

E-posta: beymyo@ankara.edu.tr

Web adresi : http://bemyo.ankara.edu.tr/