Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu, Ankara Üniversitesi öğrencilerine çağdaş düzeyde yabancı dil eğitimi ve öğretimi sağlamak için kurulmuştur. Hazırlık eğitimi ve fakülte/yüksekokul/konservatuar lisans programlarında İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde verilen “Zorunlu Temel Yabancı Dil” dersleri  öğrencilerin düzeylerine uygun gruplarda Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanları tarafından verilir. Hazırlık sınıflarında öğretilen yabancı diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolcadır. Hazırlık sınıfında eğitim-öğretim süresi bir akademik yıldır. Bununla birlikte farklı devlet kurumları ve üniversiteler ile ortak projeler de Yüksekokulumuzca yürütülmektedir.

Adres: Ankara Üniversitesi Gölbaşı 50.Yıl yerleşkesi Bahcelievler Mahallesi Gölbaşı/ANKARA

Tel:0312 485 05 07

Faks:0312 485 38 20

E-posta: yabdil@ankara.edu.tr

Web Adresi : http://yabdil.ankara.edu.tr/