Öğrenci Konseyi

 

 Öğrenci Konseyi, her Fakülte ve Yüksekokul bünyesinde, bölümlerin seçtikleri öğrenci temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bir kuruldur. Ankara Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin demokratik ve özgür bir ortamda teşkilatlanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Öğrenci Konseyi, Üniversitemizin en küçük karar alma organı olan Fakülte Yönetim Kurulları ve Komisyonları ile en yüksek karar alma organı olan Üniversite Senatosuna katılarak öğrencilerimizi temsil etmektedir.

Konsey, öğrenci gereksinimleri ve isteklerini ilgili birimlere duyurarak, eğitim-öğretim ve sosyal yaşam alanlarında, öğrencilerimize daha iyi olanaklar sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını bağımsız olarak yürütmektedir.
Bunların yanında yaptığı etkinliklerle sosyal ve katılım bir üniversite hayatı için çalışmaktadır.

Öğrenci Online Destek Projesi kapsamında; Ankara Üniversitesi Öğrencileri Facebook, Twitter ve Instagram aracılığıyla her zaman Öğrenci Konseyi’ne ulaşabilmekte ve sorunları ile ilgili destek alabilmektedirler.

Web Adresi : http://ogrencikonseyi.ankara.edu.tr/