Burslar & Yurtlar

Burslar

Üniversiteye Giriş Başarı Destekleri

ÖSYM’nin farklı puan türlerindeki sıralamaları göz önünde tutularak belirlenen ve öğrencinin lisans eğitimi süresince, kısmi zamanlı çalışma karşılığı maddi katkı, ücretsiz öğle yemeği, olimpik havuza ücretsiz üyelik, TÖMER’den ücretsiz veya %75 indirimli dil kursu ve Üniversitemiz kamplarından ücretsiz yararlanma olanağı (burstan yararlanan öğrencilerin ailelerine de %50 indirim) şeklinde sağlanan burslardır.

Bu bursların tür ve ölçütleri her yıl Üniversitenin Öğrenci Burslar Komisyonu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra, SKS Daire Başkanlığı  internet sayfasında yayınlanır.

Üniversitemize yeni katılan öğrencilerin bu burslardan faydalanabilmeleri için, Üniversiteye kayıt yaptırdığı puan türünde belirlenen ölçütleri sağlamaları gerekmektedir. Sadece, kesin kayıt yaptırdığı puan türünden başarı sıralamasına girmiş olan öğrenciler bu burslardan yararlanabilirler.

Üniversiteye giriş başarı burslarından faydalanmaya hak kazanan öğrenci listesi Ekim ayı içinde SKS Daire Başkanlığı  internet sayfasında ve Fakülte Öğrenci İşleri Bürosu panolarında duyurulur.

Gereksinim Destekleri

Gereksinim Bursları, Ankara Üniversitesi öğrencisi olup, eğitim-öğretim dönemi içerisinde yemek ve barınma ihtiyacı olduğu Birim Burs Komisyonları ve SKS Koordinatörlüğü tarafından belirlenen öğrencilere verilen burslardır.

Yemek Bursu, başarı ölçütü aranmaksızın gereksinimi olan öğrencilere, öğrenci yemekhanesinde günde 1 öğün ücretsiz olacak şekilde sağlanır.

Başvurular eğitim-öğretim yılı başından itibaren 1 ay içerisinde bir dilekçe ile öğrenci işleri bürosuna yapılmaktadır.

Barınma Destekleri ise; kontenjan dahilinde, gereksinime dayalı, Üniversite Öğrenci Evlerinde %50 indirimli veya ücretsiz kalma hakkıdır. Bu bursun işleyişinde, Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönergesi uygulanır.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Hakkında Genel Bilgiler

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46.maddesine göre öğrencilerimiz Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Araştırma Merkezleri ve iş gücü ihtiyacı duyan diğer birimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışabilmektedirler.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı 15 Ekim’de (bu günün resmi tatil olması durumunda, bu tarihi takip eden ilk mesai gününde) başlar ve 14 Haziran’da (bu günün resmi tatil olması durumunda, bu tarihten önceki ilk mesai gününde)günü sona erer.

Çalışma saati Üniversitemiz Yönetim Kurulu kararı ile bazı birimlerde haftada en fazla 15,  ayda 60 saat, diğer birimlerde ise 48 saattir.

Öğrencilere ödenen saatlik brüt ücret 5,66.-TL. olup; net ücret 4,77 .-TL.’dir.

Kısmi zamanlı çalışan öğrencinin saatlik ücreti ve ilgili Eğitim-Öğretim Yılı için kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmektedir.

Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerden anne veya baba veya evli ise eşi tarafından sağlık güvencesi olanlar için, ilgili mevzuat gereğince İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar ve 25 yaşını dolduran erkek öğrenciler için ise Genel Sağlık Sigortası Primi Üniversitemiz tarafından ödenir.

KZÖ olarak seçilen öğrencilerden hiçbir sağlık güvencesi olmayanlar aşağıdaki belgeleri, çalışma dönemi başlamadan evvel Başkanlığımız KZÖ/Burs Bürosu’na getirmekle yükümlüdürler.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı ile ilgili olarak iş ilanı genelde Eylül ayı başından itibaren Başkanlığımız web sayfasında yayınlanmakta olup, öğrenciler Eylül ayı sonuna kadar çalışmak istedikleri birime istenen belgelerle birlikte başvuruda bulunabilirler.

Ayrıca Üniversitemizde Giysi Bankası bulunmakta olup; öğrencilerimiz ihtiyaç duydukları giysileri buradan ücretsiz alabilirler.

Yurtlar

Ankara Üniversitesi’nin Ankara içinde 6 ve Beypazarı’nda 1 öğrenci evi vardır. Öğrenciler ayrıca Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlardan da yararlanabilmektedir. Ankara Üniversitesi öğrenci evlerinden yararlanmak isteyen Üniversitemiz öğrencilerinin, kalmak istedikleri öğrenci evlerine başvuru tarihleri akademik takvim gözetilerek belirlenmekte olup öğrenci evlerine kabul edilen öğrencilerin kayıt tarihleri ve yerleştirmeler ise www. ankara.edu.tr ve www.sks.ankara.edu.tr adreslerinden duyurulacaktır.

Ankara merkezde bulunan Yıldırım Beyazıt Kız, Milli Piyango ve Cumhuriyet öğrenci evleri kız öğrencilere; Yıldırım Beyazıt Erkek ve Vehbi Koç Öğrenci Evi erkek öğrencilere hizmet vermektedir. Keçiören Öğrenci Evi A Blokta Yükseköğretim Yasası’nın 35. maddesi kapsamında diğer üniversitelerden Üniversitemize gelen araştırma görevlileri ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, B Blokta ise kız lisans öğrencilerine hizmet verilmektedir.

Keçiören Öğrenci Evi A Blokta 52 öğrenciye, B Blokta ise 45 öğrenciye barınma olanağı sağlanmaktadır.

Üniversitemiz Vehbi Koç Erkek Öğrenci Evi’nde başarı düzeylerine göre seçilmiş, çoğunluğu son sınıf öğrencisi olmak üzere 200 kişi barınmaktadır. Bu öğrencilerin yüzde 20’sinden ücret alınmamaktadır. Vehbi Koç Öğrenci Evi’nde tek kişilik ve iki kişilik odalar bulunmaktadır. Dışkapı Yerleşkesi’ndeki Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi 178 kişilik kapasiteye sahiptir. Yıldırım Beyazıt Erkek Öğrenci Evi’nde üç, dört ve altı kişilik odalar yer almaktadır.

Üniversitemizin Cebeci Yerleşkesi’ndeki Ankara Üniversitesi Milli Piyango Öğrenci Evi’nde 336, Dikimevi Yerleşkesi’ndeki Cumhuriyet Öğrenci Evi’nde 172 ve Dışkapı Yerleşkesi’ndeki Yıldırım Beyazıt Kız Öğrenci Evi’nde ise 178 kız öğrenciye barınma olanağı sağlanmaktadır.

Beypazarı Fahriye Özaka Öğrenci Evi 100 kız öğrenciye barınma olanağı sağlamaktadır. Öğrenci evlerinde öğrencilerin barınmaları yanında diğer tüm ihtiyaçlarının giderilmesine özen gösterilmektedir. Öğrenci evlerimizde genel olarak çalışma odaları, giysi dolapları, kütüphane, bilgisayar odası, fitness salonları ve kablosuz (wireless) internet bulunmakta olup, öğrenci evi odalarında ise genel olarak buzdolabı, televizyon, telefon, ayakkabılık mevcuttur.

Tatil dönemlerinde öğrenci evlerinde kalmak isteyen öğrenciler bütünleme, staj ve yaz okulu gibi eğitim amaçlı gerekçelerini Fakülte ve Yüksekokullarından belgeleyerek, dil vb. eğitimler için kalmak isteyen öğrenciler ise eğitim alacakları kurumlardan belge getirerek öğrenci evlerinde kalabilirler. Öğrencilerin, öğrenci evi kurallarına uymaları esastır.

Eğitim – öğretim dönemi içerisinde çeşitli konularda eğitim ve seminerler verilmektedir.

Web Adresi : http://sks.ankara.edu.tr/ogrenci-evleri-genel-bilgiler/