Akademik Birimler

Ankara Üniversitesi; 1187 profesör, 296 doçent, 290′ı yardımcı doçent olmak üzere toplam 1773 öğretim üyesi, 164 öğretim görevlisi, 203 uzman, 244 okutman ve 1725 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2336 öğretim elemanı, 69.000’in üzerinde önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi, 17 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 1 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 13 Enstitü, 42 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve doğrudan Rektörlüğe bağlı 1 bölümü ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen üniversitelerinden biridir.