Akademik Birimler

Ankara Üniversitesi; 1206 profesör, 317 doçent, 321′i yardımcı doçent olmak üzere toplam 1844 öğretim üyesi, 139 öğretim görevlisi, 166 uzman, 259 okutman ve 1093 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 1657 öğretim elemanı, 60.000 önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi, 15 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 2 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 13 Enstitü, 37 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve doğrudan Rektörlüğe bağlı 3 bölümü ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen üniversitelerinden biridir.