Neden Ankara Üniversitesi

 

Çünkü Ankara Üniversitesi;

  • Ankara Üniversitesi; 1187 Profesör , 296 Doçent, 290 yardımcı doçent olmak üzere toplam 1773 öğretim üyesi; 164 öğretim görevlisi, 203 uzman, 244 okutman ve 1725 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 2336 öğretim elemanı, 69.000’in üzerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencisi, 17 fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 1 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, 13 Enstitü, 42 Araştırma ve Uygulama Merkezi ve doğrudan rektörlüğe bağlı 1 bölüm ile Türkiye’nin en büyük ve önde gelen üniversitelerinden biridir.
  • Ankara kenti ile birlikte yaşayan, onun sunduğu bütün olanaklardan yararlanan, kendi olanak ve hizmetlerini de Ankara kentine sunan, 25 değişik yerleşimde faaliyetlerini yürüten bir kent üniversitesidir.
  • Öğretim kadrosu, her biri kendi alanında deneyimli, önemli bir kısmı yurt dışında öğrenim görmüş ya da yurt dışında ders vermiş öğretim elemanlarından oluşan ve çok önemli bir yayın potansiyeline sahip bir üniversitedir.
  • Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenim/Erasmus Programında yer almaktadır. Bu program kapsamında öğrencilerimiz, AB Üniversitelerinde öğrenci değişimi temelinde öğrenim görebilmekte ve staj yapabilmektedir.
  • Öğrencilerine IAESTE ve AISEC kanalı ile ayrıca dünyanın her tarafında 1 BB’ün üzerinde üniversite ile imzalamış olduğu ikili değişim programları ile Japonya’dan ABD’ye, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Rusya’ya kadar geniş yurt dışı staj ve öğrenim görme olanağı sunmaktadır.
  • 2006 yılında Avrupa ve civarında yerleşik 800 üniversitenin üyesi olduğu Avrupa Üniversite Birliği’nin incelemesinden ve 2011 yılında izlenmesinden başarıyla geçmiştir. Gerçek bir Avrupa Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir
  • Öğrencileri, “Çift Anadal” uygulaması ile kendi fakültelerinin yanı sıra başka fakültelerden de ders alarak ikinci bir lisans diplomasına sahip olabilirler.
  • Öğrencileri, “Yan Dal” uygulaması ile de kendi lisans programlarına ek olarak, başka bir programı izleyip sertifika alabilirler.